Lördag 221029 höll förbundet Danträningsläger i Malmö, och söndag 221030 var det ett regionalt bältesläger på samma plats för de med lägre grader. Här kommer en sammanfattning av lördagen, samt bilder från båda lägren.
Närmre trettio tappra ju-jutsukas trotsade de gyllenbruna lövens charm i Malmö för att i stället pyjamasbeklätt puckla på varandra. I sammanhanget som detta presenteras ter sig detta som vardagsmat men för den som i flera år ägnat sig åt en paus har det varit en frisk fläkt att återvända till.

Dagen inleddes med striktare inramning av vald kihon waza och uppmuntrande kommentarer från Shihan Ola och Anders – undantaget några sällsynta ”gör om och gör rätt”. Därefter fortskred förmiddagen med egenvalda grundtekniker för lägerdeltagarna. Detta uppskattade upplägg fortsatte efter gemensam lunch där riktad respons gavs mot de tekniker som varje par mest önskade få granskade. En delad lättsam- och öppenhet finner sig på mattan när vi kan dela våra funderingar och gemensamt vrida och vända på teknikerna över klubbgränser på sammankomster som dessa. Några reflekterar kring grundläggande, men ack så viktiga, aspekter och andra lyfter senare tekniker i systemet. Oavsett ett värdefullt och underhållande utbyte där alla erbjuds möjlighet till skratt och lärdom. Oftast helt utan att vara på någon annans bekostnad.

Det är en bekant och värmande känsla att få återkomma till den gemenskap som läger inom Svenska Ju-jutsuförbundet innebär. Ett gott (och måttligt rått) sammanhang där vi finns till för varandras utveckling och glädje är precis vad som behövs när vi går mot mörkare tider. Därtill gör det inte helt ont att vi i natt på bjuds på en hel timmes extra återhämtning efteråt.

Med påminnelsen om att ha lika kul på mattan som vi har haft och att ställa om klockan till vintertid.

Kim Ridell

Malmö Ju-jutsuklubb