Agenda 2030

Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse har tillsatt Arbetsgruppen Agenda 2030 för att ta fram långsiktiga mål för förbundet, samt en handlingsplan för att nå dessa mål genom aktiviteter fram till måldatumet, som är år 2030. Arbetsgruppen består av dessa personer:
Ola Johanson, Kalmar (sammankallande)
Ida Blomberg, Umeå
Håkan Karlsson, Örnsköldsvik
Jonas Mokvist, Nybro
Lena Sunding, Östersund
Fredrik Wennolf, Malmö.

Arbetsgruppen arbetar brett med att analysera förbundets verksamhet för att komma fram till bra aktiviteter som styr mot de uppsatta målen. För att ta reda på vad våra medlemmar och klubbledare tycker om förbundets olika delar har vi under hösten 2021 genomfört regionala klubbledarträffar. Dessa gav stor input, och flera av de idéer som framkom har förts vidare till olika delar av organisationen, exempelvis till utbildningskommittén, eller barnkommittén.

Arbetsgruppen har löst ett par mindre frågor längs vägen, som att ta fram en mall för hur en idrottslektion på en skola kan läggas upp, samt hur klubben kan kontakta massmedia för att synas mera. Dessa mallar finns i dokumentsamlingen på förbundets hemsida.

Under januari och februari 2023 genomförde arbetsgruppen två digitala förbundskonferenser med deltagare från förbundsstyrelsen, några övriga förbundsfunktionärer samt förbundets klubbar. Syftet var att inhämta mer värdefull information från förbundets medlemmar för att komma fram till vad som behöver göras för att nå målsättningarna för 2030. Mer info om vad som kom fram under dessa konferenser kommer att presenteras på denna sida senare. Vi kommer också att informera mera om gruppens arbete på Påsklägret 2023.

På arbetsgruppens initiativ har förbundsstyrelsen fastställt följande vision respektive mission för Svenska Ju-jutsuförbundet och stilen Ju-jutsu Kai:

Vision – Ju-jutsu Kai ska vara det självklara valet för de som vill träna kampsport med självförsvarsinriktning.  

Mission – Vi inom stilen Ju-jutsu Kai lär ut ett riktigt bra självförsvar som innefattar allsidig mental och fysisk träning för alla.

Planen är att de långsiktiga målen för 2030 ska fastställas av förbundets årsmöte 2023. När dessa är beslutade kommer de att publiceras här. Arbetsgruppens fortsatta arbete kommer därefter i huvudsak fokusera på att ta fram handlingsplaner för att genomföra de aktiviteter som behövs för att vi ska nå de långsiktiga målen.

Om du har några frågor eller idéer som kan gynna förbundet eller dess medlemsklubbar så går det bra att kontakta oss i arbetsgruppen Agenda 2030. Enklast gör du det genom att skicka e-post till Ola Johanson som är sammankallande i arbetsgruppen info@ju-jutsu.se.

Arbetsgruppen har jobbat fram bland annat guide för skolpass och tips för tidningsartiklar.