Agenda 2030

Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse har tillsatt Projektgruppen Agenda 2030 för att ta fram långsiktiga mål för förbundet, samt en handlingsplan för att nå dessa mål genom aktiviteter fram till år 2030. Gruppen består av dessa personer:
Ola Johanson, Kalmar (sammankallande)
Ida Blomberg, Umeå
Håkan Karlsson, Örnsköldsvik
Jonas Mokvist, Nybro
Lena Sunding, Östersund
Fredrik Wennolf, Malmö.

Projektgruppen arbetar brett med att analysera förbundets verksamhet för att komma fram till bra aktiviteter som styr mot de uppsatta målen. Detta har vi jobbat med hittills:

För att få input från medlemmar och klubbledare har vi under hösten 2021 genomfört regionala klubbledarträffar. Flera av de idéer som framkom har förts vidare till olika delar av organisationen. De har också utgjort underlag för de senare genomförda förbundskonferenserna.

Projektgruppen har publicerat guide för skolpass i februari 2022 och tips för tidningsartiklar i juni 2022.

Under januari och februari 2023 genomförde projektgruppen två digitala förbundskonferenser med deltagare från förbundsstyrelsen, några övriga förbundsfunktionärer samt förbundets klubbar. Här framkom en mängd idéer och synpunkter på områden där förbundet kan utvecklas.

På projektgruppens initiativ har förbundsstyrelsen i februari 2023 fastställt följande vision respektive mission för Svenska Ju-jutsuförbundet och stilen Ju-jutsu Kai:

Vision – Ju-jutsu Kai ska vara det självklara valet för de som vill träna kampsport med självförsvarsinriktning.  

Mission – Vi inom stilen Ju-jutsu Kai lär ut ett riktigt bra självförsvar som innefattar allsidig mental och fysisk träning för alla.

Vi har informerat om gruppens arbete på Påsklägret 2023.

Projektgruppen har försökt kartlägga olika utvecklingsområden. Ett sådant är förbundets hemsida. Styrelsen har under 2023 tillsatt en hemsidesgrupp som bl a ska ta fram en webshop och ett sätt att digitalt kunna anmäla sig till läger.

I augusti 2023 i samband med terminsstarten har kampanjen ”10 till” lanserats. Vi hoppas att alla klubbar försöker växa med 10 medlemmar under året.

I september 2023 annonserar vi om personer som vill ingå i en Mediagrupp eller en Läger/eventgrupp. Förbundet behöver stärka upp sin medverkan i sociala medier, korta reklamfilmer behöver tas fram, och vi vill också framtidssäkra arrangemang av stora förbundsläger.

Under hösten 2023 kommer förbundet att börja aktivera de sju regioner klubbarna är indelade i. Tanken är att det ska utses en eller två regionansvariga i varje region, och att dessa ska fungera som en länk för idéer och informationsspridning mellan klubbar och förbund.

Det kommer att genomföras nya klubbledarträffar under hösten 2023, och vi planerar för fler förbundskonferenser under 2024, troligen under hösten.

När lanseringen av nya systemböcker för vuxna och barn är klara under 2024 kommer arbetet med att ta fram en förbundsapp att påbörjas. Vad den ska innehålla är inte klart i dagsläget.

De långsiktiga målen för 2030 kommer att publiceras här. Projektgruppens fortsatta arbete kommer därefter i huvudsak fokusera på att ta fram handlingsplaner för att genomföra de aktiviteter som behövs för att vi ska nå de långsiktiga målen, samt delmål längs vägen.

Om du har några frågor eller idéer som kan gynna förbundet eller dess medlemsklubbar så går det bra att kontakta oss i projektgruppen Agenda 2030. Enklast gör du det genom att skicka e-post till Ola Johanson som är sammankallande info@ju-jutsu.se.