Organisation

Svenska Ju-jutsuförbundets verksamhet regleras av de stadgar årsmötet beslutar om och leds av en styrelse som årsmötet årligen utser.  Till sin hjälp har styrelsen kommitteér, områdesansvariga och ett antal projektledare som verkställer styrelsens beslut och handhar den direkta verksamheten.

Styrelsen

Förbundets högsta beslutande organ.

Arbetsgrupper

Kommitteér, områdesansvariga, projektledare.

Funktionärer

Vill du komma i kontakt med någon funktionär?

Kansliet

Frågor och funderingar kan med fördel ställas till kansliet.