Organisation

Svenska Ju-jutsuförbundets verksamhet regleras av de stadgar årsmötet beslutar om och leds av en styrelse som årsmötet årligen utser.  Till sin hjälp har styrelsen kommitteér, områdesansvariga och ett antal projektledare som verkställer styrelsens beslut och handhar den direkta  verksamheten.
Bestämmelser

 

 

Här samlar vi SJJF:s bestämmelser för dig att ladda hem.
Arbetsgrupper

 

 

kommitteér, områdesansvariga, projektledare.
Dokumentbank

 

 

Här samlar vi olika blanketter och dokument för dig att ladda hem.

Kansliet

Frågor och funderingar kan med fördel ställas till kansliet.  Snigelposta, e-posta, eller ring!

Postadress: Svenska Ju-jutsuförbundet – Larsbergsvägen 12, 181 39 Lidingö.
Telefon: 08 – 765 14 19
E-post: info@ju-jutsu.se
Hemsidan: webbansvarig@ju-jutsu.se
Kalendarium: events@ju-jutsu.se
Beställningar m.m: kansli@ju-jutsu.se

Vill du komma i kontakt med någon funktionär? Titta på funktionärssidan för närmare upplysning.