För barn och ungdomar

För de minsta

Svenska Ju-jutsuförbundet har ett knattesystem för barn i åldern 6-8 år. Knatteträningen är framför allt inriktad på koordination och rörelser som utvecklar barnens motoriska färdigheter. I knattesystemet bär man ett rött terminsstreck för varje termin man tränat för att visa vilken kunskapsnivå man har.

Monsystemet

För träning av barn och ungdomar i åldern 9-14 år har Svenska Ju-jutsuförbundet ett speciellt graderingssystem som kallas monsystemet. Teknikerna som ingår i monsystemet är valda efter Svenska Ju-jutsuförbundets etiska normer samt barns och ungdomars fysiska förmåga. Monsystemet skiljer sig från graderingssystemet för vuxna genom att det inte är optimerat för att vara ett funktionellt självförsvar. Därför förekommer inte slag- eller sparktekniker och dessutom utförs vissa ledbrytningar på ett sätt som inte riskerar att påverka växande individer.

Övergång till kyusystemet

Vid 14 års ålder kan eleven byta till vuxengrupp och börja träna efter kyusystemet. Exakt när övergången skall ske beror på elevens mognad och utvecklingsnivå.

Ungdomsträning

Vid en övergång till Kyu-systemet så känns teknikerna mellan Mon och Kyu bekanta trots olika system. Det kan därför vara rimligt att ungdomar tränar mer på slag- och sparktekniker samt träna olika randoriformer, fria övningsformer för att utveckla sin ju-jutsu. Det innebär att all den kunskap man fått tidigare nu sätts på prov med mer fysiska inslag, högre tempo och större tekniska krav.

Mongraderingssystemet – bältesfärger

För träning av barn och ungdomar har Svenska Ju-jutsuförbundet ett speciellt graderingssystem som kallas monsystemet. Monsystemet är anpassat för barn och ungdomar i åldern 9-14 år och teknikerna som ingår i monsystemet är valda efter Svenska Ju-jutsuförbundets etiska normer samt barns och ungdomars fysiska förmåga.

6:e mon Vitt bälte
5:e mon Gul-vitt bälte
4:e mon Orange-vitt bälte
3:e mon Grön-vitt bälte
2:a mon Blå-vitt bälte
1:a mon Brun-vitt bälte

Rekommenderad tid till mongraderna

Till de olika mongraderna finns en rekommenderade minimitider:

6:e mon – 5:e mon 1 termin
5:e mon – 4:e mon 1 termin
4:e mon – 3:e mon 2 terminer
3:e mon – 2:a mon 2 terminer
2:a mon – 1:a mon 3 terminer

Rekommenderad minimitid till 1:a mon är 4,5 år med oavbruten träning.

Krav för att få gradera till mongrad

För att få gradera till mongrad i Ju-jutsu Kai skall Du:

  1. Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ju-jutsuförbundet.
  2. Visa upp giltigt monpass.
  3. Vara minst 9 år fyllda men ej 15 år fyllda.
  4. Ha uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
  5. Uppfylla kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.

Monpass

Monpasset är Svenska Ju-jutsuförbundets medlemsbok som är obligatorisk för alla barn och ungdomar som tränar Ju-jutsu Kai.

Monpasset innehåller uppgifter om:

  1. Vem du är.
  2. Vilken klubb du tillhör.
  3. När du började träna.
  4. Vilken grad du har och när graden togs.
  5. Vilka träningsläger du deltagit på.