Tävling

Tävling är en relativt ny del av Ju-jutsu som började i samband med att Europeiska Ju-jitsuförbundet bildades 1977. Redan från början har Sverige deltagit i alla internationella tävlingar som Europeiska mästerskap, Världsmästerskap och World Games.

Svenska Ju-jutsuförbundets ordförande och Ju-jutsu Kais stilchef Hans Greger var med på det första EM i Italien 1978 och tog guldmedalj. Detta blev dock slutet på hans tävlingskarriär, då personer som ingick i internationella förbundets ledning inte fick ställa upp vid fortsatta tävlingar.

Stilöverskridande kan man tävla i två olika tävlingssystem för Ju-jutsu, kamptävling och partävling. I kamptävlingen möts två tävlande i en kampsituation där det gäller att attackera med markerade slag och sparkar, kasta, lägga omkull och hålla fast på bästa sätt. I partävlingen möts två par där varje par utför 12 tekniker så skickligt som möjligt. I båda tävlingsformerna ger domare poäng. Dessa tävlingsformer följer internationella regler.

I stiltävling tävlar man om vilket par som har utfört de bästa försvaren mot ett antal angrepp från stilen Ju-jutsu Kai. Tävlingen är uppdelad i klasser med indelning i klasser efter bältesgrad. Tävlingsytan är 6 x 6 meter med en varningszon runt om på 1 meter.

Tävlingsarrangören väljer sex tekniker från Svenska Ju-jutsuförbundets graderingssystem.Under matchen ska sex tekniker visas upp i vuxenklasserna och fyra tekniker i barnklasserna.

Stiltävlingen bedöms av tre flaggdomare där varje domare har en röd och en blå flagga. På Mattdomarens kommando ”Hantei” visar samtliga tre domare en flagga (röd eller blå flagg). Det par som har två eller tre flaggor på sin sida vinner matchen.

Teknikerna i tävlingen ska bedömas som vid en gradering. Domarna bedömer vilket par som har utfört de bästa teknikerna enligt de bedömningskriterier som finns för graderingar inom Svenska Ju-jutsuförbundet.

Klicka på bilden på kompendiet för att hämta hem stiltävlingsreglerna i pdf format.