Licensgivande kurser

Svenska Ju-jutsuförbundet har många välutbildade instruktörer där de högre graderade har gått flera kurser och har många års erfarenhet. Förbundet har över 800 registrerade instruktörer.

Instruktörskurserna innehåller: Idrottsorganisation, etiska normer, tekniska grundprinciper, nödvärnsparagrafer, graderingsbestämmelser, anatomi, fysiologi, idrottsskador, ledarskap, instruktörskunskap.

Att som instruktör gå en instruktörsutbildning ger mer än teoretiska kunskaper. Även en god teknisk kunskap om vårt system samt en gemenskap över klubbgränserna, vilket ger ett stort erfarenhetsutbyte.

Utbildningen ger också möjligheter till att ge och få feedback hur ”jag” fungerar som instruktör. Detta från övriga deltagare på kursen. En grund i våra utbildningar är att ge kursdeltagarna en trygghet i att fungera som instruktör.

Förutom de direkt licensgivande kurserna, genomför Svenska Ju-jutsuförbundet uppdateringskurser efterbehov för C-, B-, A-, Elit- och Barninstruktörer. Huvudsyftet med kurserna är dock inte bara licensförlängning, utan att delge landets instruktörer tekniska nyheter, tips och idéer kring träning, samt aktuell information från förbundet.

Följande instruktörskurser ingår i utbildningsprogrammet för SJJF

Anordnas av SJJF eller av klubbar
D-instruktörskurs: Lägst 4:e kyu – 1 kursdag – Ej licensgivande.

Anordnas av SJJF
C-instruktörskurs: Lägst 2:a kyu – 3 kursdagar.
B-instruktörskurs: Lägst 1:a kyu – 3 kursdagar.
A-instruktörskurs: Lägst 1:a dan – 5 kursdagaar.
Elitinstruktörskurs: Lägst 3:e dan – 3 kursdagar – A-instruktör  i  minst 3 år.
Barninstruktörskurs: Lägst 2:a kyu – 2 kursdagar – Godkänd C- instruktörskurs.

Uppdateringskurser

Grunden är givetvis att ta nästa steg i vår instruktörsstege, men som alternativ erbjuder vi en specialkurs för förlängning av C-, B- och A-instruktörslicensen.

Denna kurs innehåller samma ämnen som ordinarie kurser, men stor inriktning på din egen erfarenhet. Så kursen bygger på nyheter, diskussioner mellan deltagarna och praktik i dojo.

Med utgången licens i mer än två år förfaller licensen och instruktören skall gå om det instruktörssteg han/hon senast gått.

  • Kurstid: två dagar.
  • Deltagare: C-, B- och A-instruktörer med utgången licens de senaste två åren eller snart utgången licens.
  • Förlängning: Denna kurs ger förlängning i tre år.
  • Kostnad: 1500 kr.

Elitlicensen uppdateras bara på elituppdateringskursen.

Kursplanering
Vi planerar in våra instruktörskurser efter två principer.
Först vår långsiktiga planering på årsbasis. Ladda hem
Vi kan även planera in kurser när det finns speciellt behov inom en region.