Styrelsen

Förbundsstyrelsen är, när förbundsmöte (årsmöte) inte är samlat, förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen informerar löpande om Svenska Ju-jutsuförbundets verksamhet ut till medlemmarna.

Revisorer
Caroline Ståhlberg, auktoriserad revisor
Theodor Mitilinos, Älvsjö JJK, E-post: thwil002@hotmail.com

Valberedning
Conny Magnusson – sammankallande, E-post: magnusson234@gmail.com
Jens Däumichen
Håkan Karlsson

Hans Greger

Ordförande

hans.greger@ju-jutsu.se
Ola Johanson

Vice-Ordförande

ola.johanson@ju-jutsu.se
Bertil Bergdahl

Kassör

bertil.bergdahl@ju-jutsu.se
Emelie Schildt

Sekreterare

emma.schildt@ju-jutsu.se
Dan Isaksson

Ledamot

dan.isaksson@ju-jutsu.se
William Jansson

Ledamot

william.jansson@ju-jutsu.se
Sara Markstedt

Ledamot

sara.markstedt@ju-jutsu.se