Styrelsen

Förbundsstyrelsen är, när förbundsmöte (årsmöte) inte är samlat, förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen informerar löpande om Svenska Ju-jutsuförbundets verksamhet ut till medlemmarna.

Revisorer
Caroline Ståhlberg, auktoriserad revisor
Fredrik Wennolf, Malmö ju-jutsuklubb

Valberedning
Jenny Viklund, Umeå Budoklubb, sammankallande
Kevin Sandberg, Strängnäs ju-jutsuförening
Beatriz Boström, Högdalens Budoklubb

Bertil Bergdahl

Ordförande

bertil.bergdahl@ju-jutsu.se
Ola Johanson

Vice-Ordförande

ola.johanson@ju-jutsu.se
Emelie Schildt

Kassör

emma.schildt@ju-jutsu.se
Sara Markstedt

Sekreterare

sara.markstedt@ju-jutsu.se
Johan Osbjer

Ledamot

johan.osbjer@ju-jutsu.se
William Jansson

Ledamot

william.jansson@ju-jutsu.se
Robert Ylitalo

Ledamot

robert.ylitalo@ju-jutsu.se