Funktionärer

Bertil Bergdahl

Förbundsordförande, Ordförande RGK, Ledamot Tekniska kommittén

bertil.bergdahl@ju-jutsu.se
Tony Hansson

Ordförande Tekniska kommittén

tony.hansson@ju-jutsu.se
Anders Bergström

Projektledare, Ordförande Utbildningskommittén, Ledamot Tekniska kommittén

anders.bergstrom@ju-jutsu.se
Ola Johanson

Förbunds vice ordförande, Ledamot Tekniska kommittén, Projektledare

ola.johanson@ju-jutsu.se
Stefan Forsman

Ledamot Tekniska kommittén, Ledamot Utbildningskommittén

stefan.forsman@ju-jutsu.se
Johan Halvardson

Ordförande Barnkommittén

johan.halvardson@ju-jutsu.se
Kent Edman

Ledamot Tekniska kommittén

kent.edman@ju-jutsu.se
Jonas Mokvist

Ledamot Tekniska kommittén

jonas.mokvist@ju-jutsu.se
Karin Ersson

Ledamot Tekniska kommittén

karin.ersson@ju-jutsu.se
Ylva Naeser

Ledamot Tekniska kommittén

ylva.naeser@ju-jutsu.se
David Gülger

Ledamot Tekniska kommittén

david.gulger@ju-jutsu.se
Johan Landgren

Ledamot Tekniska kommittén

johan.landgren@ju-jutsu.se
Ola Sunding

Ledamot Tekniska kommittén

ola.sunding@ju-jutsu.se
Ida Blomberg

Ledamot Barnkommittén

ida.blomberg@ju-jutsu.se
Johan Osbjer

Styrelseledamot

johan.osbjer@ju-jutsu.se
Emelie Schildt

Förbundskassör

emma.schildt@ju-jutsu.se
Ivar Wikenstedt

Ledamot Barnkommittén

ivar.wikenstedt@ju-jutsu.se
Richard Holm

Ledamot Barnkommittén

richard.holm@budohoor.se
William Jansson

Styrelseledamot

william.jansson@ju-jutsu.se
Robert Ylitalo

Styrelseledamot

robert.ylitalo@ju-jutsu.se
Sara Markstedt

Förbundssekreterare

sara.markstedt@ju-jutsu.se
Cecilia Bergdahl

Ledamot Barnkommittén

cecilia.bergdahl@ju-jutsu.se