Medlemskap i Svenska Ju-jutsuförbundet

De krav som ställs på klubben för medlemskap i Svenska Ju-jutsuförbundet, liksom en sammanställning av vad medlemskapet medför finns sammanställda i förbundets bestämmelser. När klubben ansöker om medlemskap erhålls information om detta. Klubben kan inte träna och gradera i stilen Ju-jutsu Kai utan att vara medlem i Svenska Ju-jutsuförbundet.

Till ansökan skall bifogas en kopia av ett justerat protokoll från det möte där klubben bildats, samt en kopia av klubbens stadgar. Klubbens ansökan behandlas av Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse på närmast följande möte efter att ansökan inkommit.

Ansökan Starta en klubb Krav

Ansökan skickas till:
c/o Bergdahl
Storängsvägen 76
136 72 Vendelsö

När klubben har antagits som medlem erhålls information om vad medlemskapet innebär, hur betalning av förbundsavgift går till m m. Klubben får också låna en förbundsflagga att hänga i träningslokalen. Under klubbens första år tillhandahålls två utbildningsplatser fritt på valfri licensgivande instruktörsutbildning. Förbundet erbjuder också klubben att köpa matta av förbundet på avbetalning under tre år räntefritt.

Frågor

Frågor kring bildandet av en ju-jutsuklubb eller medlemskap i Svenska Ju-jutsuförbundet kan ställas via e-post till info@ju-jutsu.se eller genom telefon till förbundets vice ordförande Ola Johanson, som är ansvarig för information om klubbstarter, telefonnummer 0480-103 60.

Svenska Ju-jutsuförbundet