Soke

Soke Hans Greger

Hans Greger började träna judo 1963 och självförsvar och ju-jutsu 1967. Hans Greger graderade till 1:a dan i ju-jutsu i juli 1970 och erhöll 10:e dan vid Påsklägret 2008. Han har även tränat aikido och karate.

1970 blev Hans Greger sekreterare i Svenska Budoförbundets Ju-jutsusektion och fick uppdraget att bygga upp ett nytt ju-jutsusystem baserat på samma bältesfärger som i judo. Detta resulterade i den första boken om ju-jutsu som kom ut 1976. Efter revidering kom den andra boken 1985 och efter ännu en revidering den tredje boken 1994. Den senaste revideringen resulterade i boken som kom ut i mars 2005.

I början av 70-talet bildade Hans Greger en uppvisningsgrupp vid namnet ”Budo Action Team” tillsammans med Ingemar Sköld, Björn Hornwall och Jan Linderholm. Gruppen åkte runt i landet och höll uppvisningar i ju-jutsu, karate, judo, iai, bo, sai, tonfa m.m.

Sedan 1968 och under hela 70-talet var Hans Greger instruktör och klubbledare i budoklubben Budokwai, Stockholm. 1983 bildade han Lidingö Ju-jutsuklubb.

Mellan 1973 och 1998 var Hans Greger ordförande i Svenska Budoförbundets Ju-jutsusektion, där han dessutom var ansvarig för instruktörsutbildningen. 1987 fick han mottaga Riksidrottsförbundets högsta förtjänsttecken av Prins Bertil. Som stilchef har Hans Greger hållit hundratals utbildningar och träningsläger på de flesta platser i landet.
Från 1991 till 2022 var han ordförande i Svenska Ju-jutsuförbundet, som från 1999 fungerat som stilorganisation för stilen Ju-jutsu Kai, där Hans Greger från start varit stilchef.

Internationellt är Hans Greger en välkänd instruktör och har undervisat i många länder. Han var med och bildade European Ju-jitsu Federation 1977 som tio år senare blev International Ju-jitsu Federation. Hans Greger var ordförande i den internationella tekniska kommittén fram till år 2000, då han avsade sig alla internationella uppdrag för att helt arbeta åt det starkt växande Svenska Ju-jutsuförbundet.

Hans Greger var även domare i ett antal år, men övergick sedermera till att ha högsta ansvaret för domare och tävlingsledning i ett stort antal EM och VM.

Hans Greger var med på det första EM i Italien och tog guldmedalj, vilket även blev slutet på tävlingskarriären, då personer som ingick i internationella förbundets ledning inte fick ställa upp i tävlingarna.

Hans Greger har i egenskap av stilchef varit med i riksgraderingskommittén från starten 1970. Han har varit med och graderat samtliga dangrader från 1970 till idag, vilket blir över 2500 nya svartbälten och högre dangrader. Därutöver kommer tusentals kyugrader på klubbnivå.

Hans Greger var även en av landets främsta specialister på självförsvar och ingripandeteknik för olika yrkeskategorier, och är sedan 1983 av Rikspolisstyrelsen auktoriserad självskydds- och vapeninstruktör. Hans Greger har bland annat arbetat fram greppsystem åt kriminalvården, tullen, militärpolisen, bevakningsbolag och polisen.

Han var även auktoriserad av Länsstyrelsen för att utbilda livvakter och väktare. Hans Greger arbetade själv aktivt som livvakt sedan slutet av 80-talet och var chef för en livvaktsgrupp inom ett bevakningsbolag fram till 2006. Därefter håller han bara kurser för livvakter och förläser om säkerhet.


2022 blev Hans Greger utnämnd till hedersordförande.

I december 2023 gick Hans Greger bort efter en tids sjukdom. Vi minns Hans Greger med värme och stor tacksamhet för allt det arbete som han lagt ned under väldigt många år för vår stil och vårt förbund. Må han vila i frid.

Hans Greger som guldmedaljör i det första europamästerskapet i jujutsu den 19 maj 1979.
Hans Greger som guldmedaljör i det första europamästerskapet i jujutsu den 19 maj 1979. Guldmedaljör blev också Lag Stråhle (t.v. om Hans Greger). Kjell Rönnqvist och Björn Hornwall tog silver.
Hans Greger mottager RF:s högsta förtjänsttecken av Prins Bertil 1987.
1987 fick han mottaga Riksidrottsförbundets högsta förtjänsttecken av Prins Bertil.