Om SJJF

Bakgrund

Svenska Ju-jutsuförbundet bildades av ett antal ju-jutsuklubbar 1991. De första åren var Svenska Ju-jutsuförbundet en vilande organisation utan verksamhet. Svenska Ju-jutsuförbundet aktiverades under hösten 1998 som stilorganisation för landets största ju-jutsustil, Ju-jutsu Kai. Ju-jutsu Kai etablerades redan 1970 och sedan 1998 organiserar Svenska Ju-jutsuförbundet all verksamhet som är knuten till stilen Ju-jutsu Kai.

Stilen Ju-jutsu Kai

Vid Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte i mars 1999 beslöts att anta det officiella namnet ”Ju-jutsu Kai”, vilket ungefär betyder ”ju-jutsusällskapet” eller ”ju-jutsusammanslutningen”. Stilen hade tidigare inte kallats något annat än ”Ju-jutsu”. Med fler stilar och en tydligare uppdelning på olika stilorganisationer blev det viktigt med ett kort och enkelt namn för att kunna profilera stilen.

Självförsvar

Utmärkande för stilen Ju-jutsu Kai är ett modernt ”självförsvar med tradition och kvalitet” samt att ”ju-jutsu skall vara roligt”. Ju-jutsu är omväxlande och innehållsrikt. Det finns tekniker som passar de flesta och alla skall kunna utöva ju-jutsu. Många av de som börjar träna gör det för att få lära sig självförsvar, och Ju-jutsu Kai erbjuder genomgående bra självförsvarsträning.

Ju-jutsu är självförsvar, men också en allsidig motionsform, en traditionsrik budoart och en tuff kampsport med möjlighet till tävling för de som vill. Den breda inriktningen är en viktig orsak till att Ju-jutsu Kai har växt till den största ju-jutsustilen i landet. Ju-jutsu innebär tradition och disciplin, men självklart skall det också vara väldigt roligt att träna!

Varför ska en ju-jutsuklubb tillhöra Svenska Ju-jutsuförbundet?

Svenska Ju-jutsuförbundet organiserar de klubbar i landet som tränar stilen Ju-jutsu Kai. I dagsläget har vi 59 medlemsklubbar.

Det viktigaste kravet för att en ju-jutsuklubb skall kunna tillhöra SJJF är att man tränar och följer Ju-jutsu Kais graderingsbestämmelser. För att kunna bli medlem i förbundet krävs också att klubben har en godkänd instruktör med giltig instruktörslicens.

Medlemskap i förbundet medför bl a att klubben får tillgång till de träningsläger och instruktörskurser som regelbundet ordnas över hela landet. Förbundet anordnar läger för både barn och vuxna, men även förbundets medlemsklubbar arrangerar många läger öppna för andra klubbar som tränar stilen Ju-jutsu Kai.

Förbundet säljer också en mängd olika böcker, kompendier, ju-jutsupass, graderingsdiplom och profilprodukter till medlemsklubbarna.