Stilchefen

Stilchef Bertil Bergdahl

Bertil Bergdahl, 8:e Dan rött bälte, är stilchef i Ju-jutsu Kai, den stil som tränas i Svenska Ju-jutsuförbundet. Att vara stilchef innebär att man är den högsta instruktören inom stilen.

Bertil Bergdahl började träna Ju-jutsu 1973 i budoklubben Budokai Stockholm, så han har idag tränat i över 50 år. Det var Bertils skolkamrat Björn Hornwall som lockade med honom till träningen efter avslutad militärtjänstgöring. Det var roligt, så träningen har fortsatt. Bertil graderade till 1:a Dan i mars 1978. Efter det kom efterhand uppdrag som lägerinstruktör, och Bertil blev även internationell domare.

Bertil var ledamot i den internationella domarkommittén i ett par decennier och svensk delegat på möten inom Ju-jitsu International Federation (JJIF) och Ju-jitsu European Union (JJEU) under cirka 15 år.

Bertil Bergdahl har varit med i riksgraderingskommittén (RGK) i över 30 år, och har under den tiden varit med och graderat över 1 500 personer till olika nivåer av svart bälte. Idag är han RGK:s ordförande.

Bertil Bergdahl har varit kassör i dåvarande Ju-jutsusektionen inom det som idag heter Svenska Budo- & Kampsportsförbundet under 1990-talet. När Svenska Ju-jutsuförbundet bildades 1991 och sedan aktiverades som stilorganisation för Ju-jutsu Kai 1999 blev han kassör där också. Från 2022 är Bertil Bergdahl ordförande i Svenska Ju-jutsuförbundet. Bertil arbetar också som förbundets kanslist. Kanslitjänsten innebär bl a att skicka ut graderingsmaterial, böcker m m till medlemsklubbarna.

Bertil Bergdahl har också arbetat under lång tid med revideringen av Ju-jutsu Kais graderingssystem tillsammans med Soke Hans Greger och övriga riks- och förbundsinstruktörer. Den nya boken släpps i samband med Påsklägret 2024. Utöver att vara stilchef ingår Bertil Bergdahl även i stilledningen som fattar övergripande tekniska beslut tillsammans med Anders Bergström och Tony Hansson.

Bertil Bergdahl som graderades till 8:e Dan på Påsklägret 2011 är instruktör och klubbledare i Högdalens Budoklubb. Bertil har arbetat hela sitt yrkesliv som optiker. Idag är han pensionär.