Förbundsartiklar

Beställningslista

Ifyllbar beställningslista

Systemböcker
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets instruktionsbok i Ju-jutsu Kai för barn och ungdomar.
350 kr
Svenska Ju-Jutsuförbundets instruktionsbok i Ju-jutsu Kai.
150 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets instruktionsbok för kata i Ju-jutsu Kai.
300 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets teknisk instruktörshandledning i Ju-jutsu Kai.
50 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets träningsbok.
350 kr
Swedish Ju-jutsu Federation Ju-jutsu Kai training manual.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Teknikbedömning vid gradering och tävling.
250 kr
Teknikplancher A3 Alla grader.
För gradering
50 kr
Knatte Pass
inkl. plastficka.
50 kr
Knattegraderingsdiplom från 1 till 5 streck.
50 kr
Mon Pass
inkl. plastficka.
50 kr
Mongraderingsdiplom
från 5:e mon till 1:a mon.
750 kr
Ju-jutsu Pass
Bunt om 5 st.
Fr. 750 kr
Kyugraderingskort
5-3 kyu bunt om
10 st – 1500kr
2-1 kyu bunt om
5 st – 750kr.
Informationsmaterial
5 kr
Affisch 1 A3 Ju-jutsu.
5 kr
Affisch 2 A3 Ju-jutsu.
5 kr
Välkomstbroschyr A4.
5 kr
Broschyr liten blå A5.
Kompendier
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets D-instruktörskompendie.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets C-instruktörskompendie.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets B-instruktörskompendie.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets A-instruktörskompendie.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Barninstruktörs-
kompendie.
0 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Kompendie om Ju-jutsu för funktionshindrade i Ju-jutsu Kai.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Tävlingskompendie.
600 kr
Paketerbjudande D-, C-, B-, A- och Barninstruktörs-
kompendie.
100 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Personligt skydd.
200 kr
Svenska Ju-jutsuförbundets Våldets psykologi.
Övriga böcker
150 kr
Jubileumsbok Dangraderade 1970-2008.
150 kr
Jubileumsbok
Hans Greger
1958-2008.
150 kr
Jubileumsbok Instruktörskurser 1970-2008.
150 kr
Jubileumsbok Påsk-, sommarläger 1970-2008.
150 kr
Jubileumsbok Styrelser 1970-2008.
150 kr
Jubileumsskrift 1908-2008.
100 kr
Årsbok 2009.
100 kr
Årsbok 2010.
100 kr
Årsbok 2011.
100 kr
Årsbok 2012.
100 kr
Årsbok 2013.
100 kr
Årsbok 2014.
100 kr
Årsbok 2015.