Förbundsårsmöte

Årsmötet 2021 kommer att genomföras digitalt söndagen 2021-04-11 klockan 14.00
Klubbarna kommer att få inbjudan till mötet via mail.
Fullmaktsgranskning från klockan 13.45.

Förbundsårsmötet 2021
Kallelse och dagordning till årsmötet 2021 Ladda ner
Fullmakt till årsmötet Ladda ner
Verksamhetsberättelse Ladda ner
Valberedningens förslag Ladda ner
Röstlängd Ladda ner