Förbundsårsmöte

Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsmöte (motioner) ska skriftligen ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 31 december.
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsmöte hålles årligen senast den 30/4 på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till förbundsmötet utfärdas av förbundsstyrelsen och utsändes till medlemsklubbarna senast 30 dagar före mötet. I rätt tid inkomna motioner, styrelsens yttrande med anledning av dessa, samt propositioner ska finnas tillgänglig på förbundets hemsida och via epost till klubbarna senast 30 dagar före mötet.
Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelse, röstlängd samt valberedningens förslag ska finnas tillgänglig på förbundets hemsida och via epost till klubbarna senast 14 dagar före mötet.
Fullmaktsgranskning startar 30 minuter innan utlyst möte. 

Årsmöte 2024

Årsmötet kommer att genomföras fysiskt och digitalt söndagen 2024-03-31.
Länk till digitalt möte

Dokumentation
Organisation Bestämmelser Stadgar Ladda ner
Fullmakt Ladda ner
Kallelse och dagordning Ladda ner
Verksamhetsberättelse årsredovisning och arbetsplan 2024 Ladda ner
Röstlängd 2024 Ladda ner
Valberedningens förslag Ladda ner