Förbundsårsmöte

Årsmötet 2022 kommer att genomföras i samband med Påsklägret i Linköping. Informationen kommer att uppdateras.

Vid Påsklägret kommer årsmötet att ske på söndag 17 april 2022. Det kommer att vara möjligt att delta digitalt.
Om Påsklägret ställs in på grund av Covid kommer årsmötet att hållas digitalt på lördagen den 23 april 2022.
SJJF Årsmöteshandlingar 2022
SJJF ÅR 2021
SJJFRöstlängd 2022
SJJF Verksamhetsber. 2021