Svenska Ju-jutsuförbundet söker personer som vill ingå i våra två nya projektgrupper Media respektive Läger. Att tillsätta dessa projektgrupper är ett sätt att få flera funktionärer i förbundet, som kan vara med och jobba för de mål vi ställer upp i och med arbetet med Agenda 2030, där det övergripande syftet är att förbundet ska få flera medlemmar.

Mediagruppen ska jobba med att öka och förbättra förbundets närvaro i olika former av media. Gruppen ska ta fram dels en kommunikationsplan som rullas löpande, ta fram en plan för att öka förbundets synlighet i media i samband med större läger, ta fram filmklipp som kan användas i sociala medier och som kan användas av klubbarna för sin marknadsföring. Gruppen ska också samverka med förbundets klubbar i detta arbete.

Lägergruppen ska vara specialiserad på arrangemang (planering, marknadsföring och genomförande) med det övergripande syftet att säkerställa att det finns tillräckligt med intresserade som kan genomföra förbundets större läger och event. Förbundet vill även i framtiden kunna ha stora förbundsläger i olika delar av landet flera gånger om året, samt att dessa genomförs på likartat sätt och att kompetensen att genomföra arrangemangen finns kvar över tid. Gruppen ska främst ta fram en lägerplan, checklistor och budget för förbundets större läger, samt säkerställa att det finns bemanning att genomföra lägren.

Om du är intresserad av att leda någon av dessa grupper, eller vill ingå som projektdeltagare, så tveka inte att anmäla ditt intresse till Ola Johanson, ola.johanson@ju-jutsu.se , så snart som möjligt och senast den 30 oktober.
SJJF projektgrupp Media
SJJF projektgrupp Läger