Information från utbildningskommittén.

Nu planerar vi inför hösten, då vi hoppas att vi kan genomföra utbildningar igen. Vi kommer under hösten att ha utbildningar spridda i landet för att ge så många som möjlighet att förnya licenser.

Vi tar också möjligheten till första steget av en revidering av vårt utbildningssystem. Vi kommer att liksom nuvarande Elitkursen i framtiden samköra licensförlängning med ordinarie kurs. Detta för att få rätt kompetens på rätt nivå.

Vi börjar med att för höstens förlängning av C-respektive B-licenser så går de samtidigt som ordinarie C- och B-kurser. Detta gäller då dig som behöver förlänga din C- eller B-licens och inte kan ta nästa steg i vår utbildningsstege. Kalendariet på hemsidan kommer löpande att uppdateras när kurserna är inplanerade.

För dig med A-licens så kommer denna förändring nästa år, men du kan redan i höst vara med på ordinarie A-kurs i november för att uppdatera din licens.

Ordförande Utbildning SJJF

Anders Bergström

anders.bergstrom@ju-jutsu.se

070 555 27 77