Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse har antagit policyn ”Trygg Ju-jutsu Kai” som finns att ladda hem från dokumentbanken på förbundshemsidan. Inom SJJF ska en trygg idrottsmiljö råda, och vi har en nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Av dokumentet framgår vart man kan vända sig om man upplever problem. Det går exempelvis att anonymt använda sig av en visselblåsartjänst. Vi har i dokumentet också stadfäst förbundets inställning till registerutdrag för alla instruktörer, vilket tidigare meddelats som en separat nyhet.

Trygg Ju-jutsu Kai

/ SJJF:s styrelse