Styrelsen

Förbundsstyrelsen är, när förbundsmöte (årsmöte) inte är samlat, förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen informerar löpande om Svenska Ju-jutsuförbundets verksamhet ut till medlemmarna.

Hans Greger
Ordförande
hans.greger@ju-jutsu.se
Ola Johanson
Vice ordförande
ola.johanson@ju-jutsu.se
Bertil Bergdahl
Kassör
bertil.bergdahl@ju-jutsu.se
Emelie Schildt
Sekreterare
emma.schildt@ju-jutsu.se
William Jansson
Ledamot
william.jansson@ju-jutsu.se
Sara Markstedt
Ledamot
sara.markstedt@ju-jutsu.se
Dan Isaksson
Ledamot
dan.isaksson@ju-jutsu.se

Revisorer
Caroline Ståhlberg, auktoriserad revisor
Theodor Mitilinos, Älvsjö JJK, E-post: thwil002@hotmail.com

Valberedning
Conny Magnusson – sammankallande, E-post: magnusson234@gmail.com
Jens Däumichen
Håkan Karlsson