I helgen 28-29 januari var det åter dags vår vår riks-och förbundsinstruktörsträff. Som vanligt var vi Uppsala JJK dojo. Arbete med vår systemrevidering var på schemat. Som vanligt blev det många bra och intressant diskussioner och arbete framskrider enligt plan.