Den 4-5/9 2021 hölls kurs och träning för riks- och förbundsinstruktörer i Uppsala.

Stående: Tony Hansson, Stefan Forsman, Jonas Mokvist, Anders Bergström, Bertil Bergdahl, Ola Johanson, Johan Halvardson, Stilchef Hans Greger, Sittande: David Gulger, Kent Edman, Ola Sunding, Ylva Naeser, Karin Ersson, Johan Landgren.