Dagen började med en kort introduktion, för dem deltagarna, som aldrig deltagit på ett danläger. Uppvärmningen bestod utav kihon, grundtekniker, ifrån gult till 2:a dan. Efter uppvärmningen, så fick deltagarna, börja träna på sina respektive bältesgrader. Bertil Bergdahl och Anders Bergström, höll ett vakande öga på oss alla, och kom rättade vid behov.

Strax efter lunch, blev det teori, vad en gradering innebär. Och hur man förbereder sig, fysiskt, och psykiskt på bästa sätt.

Efter teorin, så kom vi gång igen med träningen. Vid slutet, så hade alla deltagare vuxit, och mognat i sina tekniker.

Vi som var med och deltog, kände att det inte var bara roligt, men ett nödvändigt steg till nästa grad.

Till alla som ska, gradera i snar framtid, vill vi uppmuntra till ett deltagande till nästa danläger

Michael, Budokai if Köping

Lördagen den 28 september så var det dags för danläger i Linköping. Det kom 32 stycken träningsglada jutsukas. 3 stycken medlemmar ifrån Budokai if Köping. Stämningen var på topp, och vi märkte stor fokus, och koncentration ifrån samtliga.