Personligt skydd-kurs på Lidingö 27-28/4 2019. Kursledare var Hans Greger.

Den 28/4 2019 fick Svenska Ju-jutsuförbundet ånyo 9 nya instruktörer i Personligt Skydd. Dessa kan nu arrangera kurser i Personligt Skydd över hela landet. Kursledare Hans Greger, spesialist på Personligt Skydd och personskydd delgav nyttig kunskap i ämnet. Även denna kurs hölls på förbundets kansli på Lidingö.

Kursdeltagare
Vendela Högberg 1 dan Lidingö JJK
Adrian Rågberg 2 dan Lidingö JJK
Mikaela Brandt 1 dan Lidingö JJK
Karin Rangne 3 dan Lidingö JJK
Christian Hoffstedt 2 dan ?
Viktor Thand 1 kyu Högdalens BK
Mats Andersen 2 dan Högdalens BKL
Emma Schildt 2 dan Landskrona JJK
Emil Schildt 1 kyu Landskrona JJK

Nya Personligt Skydds-instruktörer på Lidingö 27-28/4 2019. Stående: Vendela Högberg, Emil Schidt, Christian Hoffstedt, Mats Andersen, Mikaela Brandt, Viktor Thand. Sittande: Emma Schildt, Adrian Rågberg, Karin Rangne.