Riksgraderingskommittén och tekniska kommitténs ordförande har efter diskussion med riks- och förbundsinstruktörerna beslutat att examinationen till 4:e dan i Ju-jutsu Kai ska utökas med 10 valfria jigo waza ur graderingssystemet.

Förändringen börjar gälla från och med 2022-01-01.

SJJF förändring examination 4 dan