Jag har sagt det i tre år! ”Det här är den sista barninstruktörskursen som jag genomför”
Men nu efter uppskattningsvis 35 år med barninstruktörskurser från Kiruna i norr till Malmö i söder är det faktiskt sant.
Det är med stolthet, glädje och fullt förtroende jag nu lämnar över till Ida Blomberg och David Gülger. Jag är säker på att de kommer att utveckla och förbättra våran kurs.
Jag vill tacka alla barninstruktörsaspiranter jag mött under åren. Ni har gett mig så mycket glädje och inspiration och förhoppningsvis har jag kunnat givit er detsamma.
Jag vill också tacka förbundsstyrelsen och kollegorna bland riks- och förbundsinstruktörerna för ert förtroende och inte minst Hans Greger och Bertil Bergdahl som övertalade mig att återta ordförandeskapet för barnkommittén. Den bästa barnkommitté jag någonsin varit delaktig i.
Om nu någon med anledning av de inledande meningarna tolkar det som att jag skulle sluta med ju-jutsu…………nej, nej, nej! Jag kommer att fortsätta åldern till trots att träna och kvarstå som ordförande för förbundets barnkommitté. Det finns många spännande arbetsuppgifter att ta si an framöver.

Vi ses på något läger framöver!

/EmmaJohan