Styrelsen har beslutat att ändra kursavgifterna till 1000:- / per kursdag, vilket innebär att alla  kurser i framtiden kommer att vara 3 dagar så blir avgiften 3000:- / kurs.
Förändringen genomför 2023-01-01.