Den 3/2 2024 hölls den första av 4 tillfällen i att få en inblick i den nya reviderade systemboken.
Kursen hölls denna gången i Kalmar med 23 st. förväntansfulla instruktörer i Ju-jutsu Kai.
Instruktörer var: Stilchef Bertil Bergdahl, Riksinstruktör Tony Hansson, Riksinstruktör Anders Bergström och Förbundsinstruktör Jonas Mokvist.