Vi kommer att corona-anpassa våra läger under hösten. Vi följer Folkhälsomyndighetens och RF:s riktlinjer. Sker några förändringar där som ger riktlinjer kan lägret behövas ställas in med kort varsel.

Så för dig som anmäler dig gäller nu:

  • Vi tränar med samma person hela lägret.
  • Varje träningspar har en dedikerad yta i träningslokalen.
  • Undvik träning med andra som inte ska vara med på lägret 5 dagar innan utbildningen.
  • Man ska ha varit symptomfri inom de senaste 5 dagarna för att få vara med på lägret. Symptom som avses är följande:

hosta
feber
diarré
andningsbesvär
snuva
nästäppa
halsont
huvudvärk
illamående
muskel- och ledvärk
smak- och luktbortfall

  • Vi undviker kroppslig kontakt under instruktion och det blir mer muntlig instruktion.
  • Vi städer dojon gemensamt efter lägret.