Riksidrottsförbundet har beslutat att idrottsföreningar ska begära begränsat registerutdrag ur Polisens belastningsregister för den som är anställd, har uppdrag i förening och har regelbunden kontakt med barn. Beslutet gäller från den 1 januari 2020. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse har beslutat att motsvarande bestämmelse ska gälla inom vårt förbund, med den justeringen att den ska omfatta alla instruktörer, oavsett vilka åldersgrupper man kommer i kontakt med.
Varje klubb är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och lämnar detta till av klubben utsedd mottagare. Klubben dokumenterar att kontroll utförs men sparar inte utdraget. Detta gäller lika för alla och bör göras årligen. Klubbarna bör alltså upprätta en rutin för detta.
Här finns en länk till Polisens information om aktuell ansökningsblankett.