Eftersom vi nu inte kan genomföra utbildningar och vi inte vet när vi kommer att kunna genomföra nästa utbildning så har utbildningskommittén beslutat att förlänga alla instruktörslicenser som går ut i år till att automatiskt gälla till den 31/12 2021. Vi har tidigare förlängt till 31/8 2021, men ser att vi måste förlänga tiden till den 31/12 2021.

Men vi hoppas att kunna få börja utbilda och träffa er så snart som möjligt.

Anders Bergström
Ordförande Utbildningskommittén