Styrelsen har beslutat att höja graderingsavgiften till 3000:- från och med 1 januari 2024.
Anledningen är allmänt ökade kostnader, men framför allt på bälten.