Hans Brändström, 6 Dan Ju-jutsu Kai, Umeå, har inkommit med en skrivelse till förbundsstyrelsen där han avsäger sig sina uppdrag i förbundet. Det innebär att han inte längre är Riksinstruktör i Ju-jutsu Kai. Förbundsstyrelsen framför ett stort tack till Hans Brändström för hans mångåriga insatser som instruktör och examinator vid dangraderingar. Avtackning kommer att ske vid ett senare tillfälle.