Godkänd dangradering
från vänster
Emil Schildt, 1a dan, Landskrona JJK
Niklas Hörnblad, 2a dan, Umeå BK
Fredrik Wennolf, 1a dan, Malmö JJK

RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Tony Hansson.