Godkända till 1a dan
från vänster
Adrian Vanlid, Malmö JJK
Algot Karlsson, Örnsköldsvik JJC
Christoffer Karmetun, Örnsköldsvik JJC
Hans Jörgen Skogheim, Örnsköldsvik JJC
Hjalmar Lundin, Örnsköldsvik JJC

RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Tony Hansson.