Godkända till 3e dan
från vänster
Mattias E Rönnlund, Umeå BK
Hans Lindborg, Umeå BK

RGK bestod av Hans Greger, Bertil Bergdahl och Tony Hansson.