Ungdomsläger i Uppsala 21–22/11 2015.

Det var sjätte gången som Svenska Ju-jutsuförbundet arrangerade ”Future Challenge” ungdomsträning, för medlemmar mellan 17 och 25 år. Denna gång var det 16 stycken som passade på att få gratis träning och sova i dojon.

Instruktörer var stilchefen Hans Greger och riksinstruktör Tony Hansson som bjöd på teknikträning med detaljer och finesser som gör teknikerna lättare att utföra även med mycket motstånd. Det bjöds även på tänkbara tekniker och angrepp för framtiden.

Grupparbete om bland annat hur tekniker ska visas på gradering genomfördes och resultatet kommer att vara värdefullt för den kommande revideringen av tekniksystemet.

Det finns all anledning att tro att dessa vetgiriga ungbomar kommer att föra vår ju-jutsustil vidare in i framtiden. Nästa ungdomsträning blir i april 2016, missa inte det.

Hans Greger