Svenska Ju-jutsuförbundet kommer att arrangera två digitala framtidskonferenser i början av 2023. De kommer att genomföras söndag den 22 januari samt söndag 12 februari, båda dagarna kl 13-16. Inbjudna är förbundsstyrelsen, förbundets funktionärer samt 2-3 deltagare från varje klubb. Vi ser gärna en spridning i ålder, grad, kön och funktion i klubben på deltagarna, och man förutsätts kunna vara med vid båda tillfällena. Inbjudan har gått ut via e-post till samtliga medlemsklubbar, samt förbundsstyrelse och funktionärer. I den inbjudan finns en länk för anmälan via Google Forms. Vi behöver ha er anmälan senast den 13 januari för att kunna sätta ihop diskussionsgrupper. De huvudfrågor som ska diskuteras är förbundets långsiktiga mål samt samarbete mellan förbundet och dess medlemsklubbar. Välkomna med er anmälan!

Ola Johanson, vice ordf SJJF och sammankallande arbetsgruppen Agenda 2030