Stående från vänster
Jan-Erik Moström, Umeå Budoklubb, William Jansson, Umeå Budoklubb, Oskar Eriksson Luleå ju-jutsuklubb, Agneta Ruuth Luleå ju-jutsuklubb, Sara Markstedt Luleå ju-jutsuklubb.
Sittande från vänster
Kursledare Stefan Forsman, Henrik Omark Luleå ju-jutsuklubb, Mattias Persson Luleå ju-jutsuklubb, Isabell Palo Luleå ju-jutsuklubb

Under helgen 7-8 maj har 8 A-instruktörer deltagit i en förlängningskurs i Luleå under kursledare Stefan Forsmans ledning. Efter flera givande diskussioner, instruktioner och instruerande förklarade Stefan att samtliga har klarat av att förlänga sina licenser i ytterligare tre år (trots att han hummade om att det nog var dags att gå vidare till nästa steg i instruktörsstegen).