Svenska Ju-jutsuförbundet skulle genomfört sitt årsmöte i samband med Påsklägret som ställdes in p g a Covid-19. Årsmötet kommer istället att genomföras lördag den 5 september kl 14.00. Eftersom det fortfarande finns restriktioner för hur många som får samlas kommer mötet att genomföras digitalt. Alla medlemsklubbar kommer att få en inbjudan till ett möte i Teams via den e-postadress som klubben anmält som den officiella, och som ligger på klubblistan på förbundets hemsida. Inbjudan får sedan vidarebefordras inom klubben till den som ska vara föreningens representant på mötet. Strax innan mötet startar klickar deltagaren på länken i mailet och ansluter till mötet. Vid klick på länken kommer det presenteras två alternativa anslutningssätt antingen via en webbsida eller om man har Teams installerat så ansluter man via sin app.

Årsmöteshandlingar finns på hemsidan, med sökväg SJJF, Förbundsårsmöte. Ta del av årsmöteshandlingar i god tid före mötet så alla vet vad som diskuteras.

Fullmakter kommer denna gång att granskas före mötets start och måste därför skickas in till förbundet i förväg. Fullmakter kan skannas in och skickas via e-post till info@ju-jutsu.se eller postas till Ola Johanson, Lybecksvägen 11C, 393 54 Kalmar så att de är framme senast fredagen före mötet.

/Förbundsstyrelsen