Styrelsen har på utbildningskommitténs rekommendation beslutat att ändra nuvarande utbildning från C, B, A och Elitkurs till en stegutbildning i 5 steg undantaget D-kursen.
Det innebär att utbildningen kommer att utökas med en kurs mellan nuvarande A och Elit för de som har 2:a Dan.
Förlängningskurserna kommer att tas bort, har man inte uppfyllt kraven för nästa kurs när licensen utgått får man gå om samma licenskurs med undantag av steg 5 utbildningen där förlängningskurser kommer att genomföras.
Förändringen kommer att genomföras 2023-07-01.
Nuvarande D-kurs ändras namnet till grundkurs och kommer ej att ingå i stegutbildningen utan fortsätter som förut.