I Ju-jutsu Kais nuvarande graderingssystem är 1:a dan svart bälte och 2:a till 5:e dan utgörs av svart bälte med 2 till 5 broderade guldstreck. För 6:e, 7:e och 8:e dan är bältet röd-svart och för 9:e och 10:e dan är bältet rött. 10:e dan rött bälte har tilldelats soke Hans Greger samt postumt till Viking Cronholm. 10:e dan delas normalt sett inte ut inom Ju-jutsu Kai.

Ofta uppstår frågor angående vilken grad utövare med röd-svart bälte har och hur dessa grader ska skiljas åt. Förbundet har undersökt hur bältesfärgerna ser ut för andra svenska och internationella ju-jutsustilar. Vanligt förekommande är att 6:e och 7:e dan är röd-svart bälte och att 8:e dan utgörs av rött bälte.

Efter diskussion i styrelsen och efter samråd med soke Hans Greger beslutade förbundsstyrelsen i augusti 2023 att 8:e dan i Ju-jutsu Kai är rött bälte, samt att förändringen träder i kraft i och med Påsklägret 2024 då det reviderade graderingssystemet lanseras.

Förbundsstyrelsen