Med funktionsnedsättningar

Ju-jutsu Kai och funktionsnedsättningar

Ju-jutsu Kai ska kunna tränas av alla, vilket betyder att även den som har en eller flera funktionsnedsättningar är välkommen till våra klubbar. Många klubbar har erfarenhet av elever med funktionsnedsättningar, både fysiska och neuropsykiatriska, som till exempel ADHD. Ta gärna kontakt med klubben så att instruktören känner till dina förutsättningar och kan anpassa träningen så att den passar alla.

De tekniker som tränas inom Ju-jutsu Kai kan anpassas till individen som ska utföra dem och det innebär att man kan gradera till samma bälten som alla andra. Nä det är dags att pröva för en dan-grad är det en bra idé att diskutera de anpassningar man gjort med stilchefen eller någon i den tekniska kommittén.

Här finner du kompendiet i pdf format:

Kompendiet