Graderingsrätt

Licens till mongrader

Licensen är direkt kopplad till barninstruktörslicensen. För att få gradera någon till mongrad i Ju-jutsu Kai måste man ha giltig barninstruktörslicens. Instruktörslicensen ger rätt att gradera enligt följande:

Barnlicens med 2:a kyu graderar t.o.m. 3:e mon
Barnlicens med 1:a kyu graderar t.o.m. 2:a mon
Barnlicens med lägst 1:a dan graderar t.o.m. 1:a mon

Licens till kyugrader

Licensen är direkt kopplad till instruktörslicensen. För att få gradera någon i Ju-jutsu Kai erfodras att Du ha giltig instruktörslicens.

Instruktörslicensen ger rätt att gradera enligt följande:

C-licens med lägst 2:a kyu graderar t.o.m. 4:e kyu
B-licens med lägst 1:a kyu graderar t.o.m. 3:e kyu
A-licens med 1:a dan graderar t.o.m. 2:a kyu
A-licens med lägst 2:a dan graderar t.o.m. 1:a kyu

En licensierad instruktör har rätt att gradera medlemmar i Svenska Ju-jutsuförbundets klubbar i hela landet. Alla licenser är giltiga i tre år från godkännandedatum och skall därefter förnyas genom att helst gå nästa steg i instruktörsutbildningen. För A-licens gäller att deltaga på fortbildningskurser.