Vid styrelsemötet 7 maj 2023 beslutade styrelsen att fastställa följande

Instruktörsutbildare för en period av tre år gällande från 2023-05-01

Hans Greger
A-instruktörskurser, Elitinstruktörskurser

Anders Bergström
C-instruktörskurser, B-instruktörskurser och A-instruktörskurser

Tony Hansson
C-instruktörskurser, B-instruktörskurser och Elitinstruktörskurser

Stefan Forsman
C-instruktörskurser, B-instruktörskurser och A-instruktörskurser

Bertil Bergdahl
Elitinstruktörskurser

Johan Halvardson
Barninstruktörskurser

David Gülger
Barninstruktörskurser

Ida Blomberg
Barninstruktörskurser

Förbundsinstruktörer för en period av tre år gällande från 2023-05-01

Johan Halvardson
Johan Mokvist
Karin Ersson
Ylva Naeser
David Gülger
Johan Landgren
Ola Sunding
Kent Edman
Ida Blomberg

Kommitteordförande för en period av ett år

Riksgraderingskommittén
Hans Greger

Tekniska kommittén
Tony Hansson

Barnkommittén
Johan Halvardson

Utbildningskommittén
Anders Bergström