Tema: Instruktörsmetodik i praktiken
För dig som instruerar, eller har intresse för att instruera Ju-jutsu Kai i en klubb i ”region öst”.

Vi kommer som vanligt gå igenom tekniker och utbyta erfarenheter. Shihan informerar även om senaste nytt.

Instruktörer:
Anders Bergström, 8 dan
Erik Grönberg, 5 dan
Mattias Arnsby, 4 dan
(Fler instruktörer kan tillkomma…)

Datum och tid
Startdatum 2019-03-23
Starttid 10:30
Slutdatum 2019-03-23
Sluttid 17:00
Dokument
Affisch Ladda ner
Plats
Namn Stora dojon
Adress Björnkärrsgatan 14 i Ryd, Linköping
Logi
Kostnad
Kostnad (Kr) 50 kr
Plusgiro
Bankgiro
Swish
Arrangör
Kontaktperson Anders Bergström
Telefonnummer 070-555 27 77
E-postadress anders.bergstrom@ju-jutsu.se
Övrigt
Anmälan Varje klubb får gärna meddela ungefärligt antal deltagare till anders.bergstrom@ju-jutsu.se i förväg.
Kursledare/instruktör(er) Anders Bergström, 8 dan Erik Grönberg, 5 dan Mattias Arnsby, 4 dan
Krav
Medtag