Välkommen till del 2 av SJJF:s digitala framtidskonferens 2023. Inbjudan har gått ut via e-post till förbundsstyrelsen, förbundets funktionärer samt förbundets medlemsklubbar (som får delta med 2-3 deltagare per klubb). De huvudfrågor som ska diskuteras är förbundets långsiktiga mål och samarbetet mellan förbundet och dess medlemsklubbar. Sista dag för anmälan är 13 januari.

Datum och tid
Startdatum 2023-02-12
Starttid 13:00
Slutdatum 2023-02-12
Sluttid 16:00
Dokument
Inga dokument hittades.
Plats
Namn Teams
Adress Teams
Logi
Kostnad
Kostnad (Kr) Gratis
Plusgiro
Bankgiro
Swish
Arrangör
Kontaktperson Ola Johanson
Telefonnummer
E-postadress info@ju-jutsu.se
Övrigt
Anmälan Senast 13 januari
Kursledare/instruktör(er) SJJF arbetsgrupp Agenda 2030
Krav
Medtag Diskussionsvilja och ett glatt humör!