Preliminär planering. Utbildningen hoppas vi kunna genomföras om coronarestriktioner tillåter detta. Eftersom vi inte vet hur det blir, så är inte plats bestämd utan det kommer att bestämmas när vi får klart med genomförande. Vi har lagt in flera kurser för att kunna komma ifatt det behov som uppstått. Vi kommer att göra en undersökning om klubbarnas behov under våren 2021.

Ordförande Utbildning SJJF

Anders Bergström

Datum och tid
Startdatum 2021-10-01
Starttid 08:00
Slutdatum 2021-10-03
Sluttid 22:00
Dokument
Inga dokument hittades.
Plats
Namn Ej klart
Adress Information kommer
Logi
Kostnad
Kostnad (Kr) Information kommer
Plusgiro
Bankgiro
Swish
Arrangör
Kontaktperson Anders Bergström
Telefonnummer
E-postadress anders.bergstrom@ju-jutsu.se
Övrigt
Anmälan
Kursledare/instruktör(er)
Krav
Medtag