Låt era instruktörer ta ett steg till, ge dem högre kompetens att ta hand om klubbens medlemmar.
På programmet
Budokunskap, ledarskap, undervisningsteknik, anatomi, fysiologi, idrottsskador, nödvärn, graderingsteknik, praktik

Datum och tid
Startdatum 2021-11-05
Starttid 10:00
Slutdatum 2021-11-07
Sluttid 22:00
Dokument
Inbjudan och information Ladda ner
Plats
Namn Kalmar BKs dojo i Kalmar Sportcenter
Adress Smålandsgatan 21, Kalmar
Logi I dojo (anmäl till Stefan.forsman@ju-jutsu.se i samband med anmälan) eller föreslaget hotell Kalmarsund hotell.
Kostnad
Kostnad (Kr) 2 000 kr
Plusgiro 66 05 65-3
Bankgiro
Swish
Arrangör
Kontaktperson Shihan Stefan Forsman, 6e dan
Telefonnummer
E-postadress stefan.forsman@ju-jutsu.se
Övrigt
Anmälan Senast 10:e oktober, klubbvis innehållande namn, grad, klubb, kontaktperson.
Kursledare/instruktör(er) Shihan Stefan Forsman, 6e dan
Krav Ju-jutsukas med minst 1 kyu och C-licens. Minst 8 för genomförande av kurs.
Medtag Gi, ju-jutsupass, C–kompendium, dauer-binda, anteckningsmateriel, systembok, instruktörshandledning.