B-instruktörskurs

11:00 - 15:00
Uppsala ju-jutsuklubb