Det är med stor sorg Svenska Ju-jutsuförbundet meddelar att Eva Greger har gått bort efter en tids sjukdom. Eva Greger blev 75 år. Saknaden är stor och våra tankar går till Hans Greger och andra anhöriga.

Eva Greger var gift med Hans Greger som är vår förbundsordförande och stilchef. De möttes på ju-jutsumattan hos Budokwai i Alvik redan 1969, och de har bott på samma adress på Lidingö sedan dess. Eva uppnådde under sin aktiva karriär blått bälte i ju-jutsu.

Hon har stöttat Hans på många sätt genom åren och hjälpt till med olika administrativa sysslor på både klubb- och förbundsnivå. Eva har inte minst varit sekreterare för förbundets största läger, Påsklägret, under många år.

För sina insatser har hon av Svenska Budoförbundets Ju-jutsusektion erhållit 1 Dan i ju-jutsu som hedersgrad påsken 1996. Hon var också en av de sju som i samband med ju-jutsuns 100-årsjubileum tilldelades Svenska Ju-jutsuförbundets Förtjänstmedalj i guld i Uppsala den 25 oktober 2008.

Vi minns Eva Greger med stor tacksamhet för allt det arbete som hon lagt ned under väldigt många år för vår stil och vårt förbund. Må hon vila i frid.

Förbundsstyrelsen