Under Covid-19-pandemin har inte alla kunnat träna som vanligt, och på vissa klubbar har det inte varit möjligt att genomföra instruktörsledd träning för vuxna. För att underlätta har Svenska Ju-jutsuförbundet tagit fram ett antal filmer på våra grundtekniker samt försvars- och kombinationstekniker t o m 1 kyu brunt bälte. De av SJJF:s medlemsklubbar som har redovisat och betalat korrekt för 2020 kommer inom ett par dagar att få ett e-postmeddelande med instruktion om hur man ansluter till verktyget Teams, och lösenord för att se dessa filmer där.

Tanken är att klubbens huvudinstruktör eller liknande sedan sprider information om hur man kan se filmerna till klubbens vuxna medlemmar. Eftersom det nu pågår rapportering och betalning för 2021, som ska vara förbundet tillhanda senast den 15 februari, kommer lösenordet sedan att bytas ut om ett par veckor, så att de som är med i förbundet i år kommer åt filmerna. Så se till att er klubb redovisar och betalar korrekt, så att även era elever kan ta del av filmerna.

Vi har också tagit fram en ”teaser” som alla kan se här.